Minnesanteckningar biodlardistriktsmöte 20170926

Närvarande:
Anders Görnebrand andersarvilse@yahoo.se
Bertil Frost’ <bertil.frost@gmail.com>;
Christer Lindgren’ <c_lindgren@telia.com>;
Jouko Månsson’ <jouko.mansson@telia.com>;
Lasse Bourelius <lasse.bourelius@bth.se>;
Per-Arne Thorell <per-arne.thorell@outlook.com>; ’
Thomas Sandell’ <ts@obbf.se>

Förhinder:
Jonny Ulvtorp’ <jonny@ulvtorp.eu>; ’
Jonas Huselius <jh@obbf.se>; ’

Mötets öppnande

Godkännande av dagordningen

Mötesordförande: vice ordförande Thomas Sandell

Styrelsedeltagarnas rapporter från respektive förening

Öbbf: Det har blivit dåligt med honung i år och svårt att nå nivån på 3,5 ton i avtalet med svenska biprodukter.

Ett problem är att nybörjarkurserna har bra tillströmning men det är svårt att få nybörjare att sen komma till föreningens möten och aktiviteter. Av 20 st nybörjare har det sedan blivit 6-7 medl. Inför nästa år är det viktigt att styra upp mentorskapet med fler mentorer och få dem att ta ansvar. Fortsättningskurser b.la i bihälsa.  Föreningen har nu 109 medlemmar.

Ronneby: Hyfsad till normal honungsskörd för de flesta. Säsongen har inneburit normal bidödsfrekvens. Lite funderingar kring att det ute vid havet verkar vara högre vinterdödlighet.

Brunnsparksbin – sponsorskap har varit en succe. Bra respons och goda intäkter. Utdelning av en burk honung per sponsrat bi har skett.

Kommunikation med medlemmar och andra intresserade sker både via blog och även facebook. Det är fler följare än medlemmar!

Planerad nybörjarutbildning körs tvådelad, en intresseväckarkurs som genomförs under hösten och en biodlarkurs till våren i Mars-april. Kurserna genomförs i egen regi. 200-300 kr i avgift  och sen tillkommer materialet: -Mitt första år som biodlare.

Bräkne-Hoby: Varierande honungsskörd. Många har fått nästan katastrofal skörd, medan andra har i det närmaste normalskörd. Jubileumsfesten 110 år genomförd och med ett trettiotal deltagare.

Nybörjarkurser till våren förbereds, men inget beslutat ännu. Då troligen i egen regi. Kurserna är viktiga för att värva medlemmar, men upplevs som för dyra. En diskussion kommer att föras inom föreningen hur vi kan få ned kostnaderna.

Föreningen funderar också på hur vi ska hitta en vettig finansiering framöver. I år, med lite föreningshonung så sjunker kapitalet. Så antingen måste vi få till fler kupor och bättre skörd eller hitta andra inkomstkällor som sponsring m.m.

Vilshult: Inget strålande år för honungsskörd. Kanske hälften. Inget att skicka till Mantorp.

Ire: Halv honungsskörd. Medlemsantalet ökar – stor aktivitet vid söndagsmötena.

Vid nybörjarkurserna skänker föreningen avläggare och många medlemmar hjälper till som mentorer. Kurserna genomförs i Studieförbundets vuxenskolans regi.

Uppföljning föregående möte. Punkterna från minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom.

Höstens aktiviteter:
I samband med vår studieresa till Danmark deltog Preben Kristiansen med utbildning om bihälsa under bussresan både tur och retur. Mycket uppskattat.

Det finns i vår höstplan att vi ska ha något om VSH-bin också.

Vi diskuterar lite hur vi ska använda avsatta medel för utbildningar och även i övrigt distriktets ekonomiska medel. Danmarksresan höll sig gott och väl inom budget och vi behöver fundera över viktiga aktiviteter att prioritera. Kan distriktet hitta former för att subventionera eller stödja nybörjarkurser? Ge möjlighet till föreningarna att erhålla medel för att genomföra aktiviteter där samtliga från distriktet kan delta? Stötta ungdomssatsningar eller särskilda insatser för nyanländ m.m.

Danmarksresan. Redovisning av både genomförande och ekonomi gjordes. Deltagarna
uppskattade studieresan och vi fick många spännande intryck. Karen Friberg från Öbbf hade planerat på ett föredömligt sätt. Ett stort tack till henne. Vi vill gärna genomföra en ny studieresa under 2018 och Thomas Sandell får i uppgift att kontakta Karen Friberg med en förfrågan om att vara ”projektledare”. Siktet inställt denna gång på att vi åker till Polen.

Årsmötet, valberedningen och planering av tema-föreläsning  m.m.
Årsmötet genomförs i Hasselstads bygdeförenings lokal. Datum ännu ej fastställt.

Förslag på tema är hur gör man en bra marknadsföring för att nå våra nya målgrupper och hur skapar vi aktiviteter och möten så att våra nya medlemmar/nybörjare vill komma. Förslag på person som kan hålla ett föredrag under årsmötet mottages tacksamt. (föreslagen person som vi tog upp på distriktsmötet har tackat nej!)

Förslag till kommande aktivitet är att genomföra en gemensam ledarskapskurs kanske i SVs regi.

Valberedningens arbete påbörjas. Jouko Månsson som är valberedningens ordförande påbörjar sitt viktiga värv.

Nästa möte: Bör genomföras i november. Lasse hör av sig till Jonny för att hitta förslag på datum.

Övriga frågor: Information om Nobelstiftelsens satsning på mjölksyreforskning och h

jälp med detta via ett antal skolor. Projektet heter 1000 par händer. Läs mer på http://www.land.se/djur-natur/skolelever-hjalper-forskare-hitta-basta-maten-for-bin/#.WRtqcSPamTU.facebook .
” I projektet ingår 200 bisamhällen som delats in i 4 grupper. En grupp får bara bordssocker medan en annan får socker plus några ”huttar” mjölksyrebakterier.

De jämförs med bin som får klara vintern på honung, inte den sena hösthonungen utan en blandning av hela säsongens honung som plockats ihop och ges tillbaka till kupan till hösten. Hälften av de bina får också en skvätt extra mjölksyrebakterier.

– Det mest spännande blir att sammanfatta när resultaten kommer in efter nästa vinter. Då kan vi se hur bina klarat vintern, säger Tobias.

Eleverna samlar in prover, dissekerar ut honungsmagar och skickar till Tobias och Alejandra för analys.

De samlar också in fakta om hur bra bina klarat vintern och hur bihälsan ser ut och skriver egna rapporter. De tre bästa skolorna får pris, besök hos Tobias och Alexandra och dessutom biljetter till Nobelfesten.”