Bitillsyn i Blekinge

Bisjukdomar
Amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster är tre smittsamma
bisjukdomar som är så allvarliga att det finns lagar och författningar om hur
de ska bekämpas.
Anmälan vid misstanke om smitta
Om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla
detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.
I de distrikt som har flera ansvariga bitillsynsmän är det ingen rangordning
mellan de uppräknade bitillsynsmänen. Länsstyrelsen rekommenderar att du
kontaktar den bitillsynsman som är närmast din bigård.
Flyttningstillstånd i smittförklarade områden
Om du har bigård i ett skydds- eller övervakningsområde måste du ha
flyttningstillstånd innan du flyttar följande ut ur ett smittförklarat område:
• bin
• utbyggda vaxkakor och avfall från dem
• begagnade bibostäder
• redskap.
I Jordbruksverket beslut om smittförklaring kan du se om det område där du
har bin är smittförklarat. OBS! Församlingsgränserna gäller fortsatt fram tills
att Jordbruksverket meddelat de nya skydds och övervakningszonerna.
Aktuella bisjukdomar och smittor
Amerikansk yngelröta
Den amerikanska yngelrötan förorsakas av bakterien Paenibacillus larvae som
angriper unga larver och på så sätt utplånar bisamhället. Bakterien är
svårbekämpad. Infektionsläget i Sverige visar att sjukdomen kan hållas på en
låg nivå med konsekventa övervaknings- och saneringsåtgärder.
Symptom på yngelröta
Tecken på yngelröta är att locken på cellerna sjunker in och blir mörkfärgade.
Bina gör ofta hål och revor i locken under sina försök att avlägsna de döda
larverna. Om locken avlägsnas från sjuka celler kan du se larvresterna som en
brun, kletig massa. Denna kan du dra ut i ganska långa trådar med hjälp av en
trästicka. Så småningom torkar larvmassan ihop till en tunn, knappt synlig, lite
knottrig skorpa, som sitter hårt fast vid cellväggen. Det döda ynglet avger en
karakteristisk, ganska motbjudande lukt, som kan sägas påminna om ruttet
djurlim, fotsvett eller vissa ostsorter.
Varroakvalster
Varroakvalstret finns på alla kontinenter där det odlas bin. Symtomen märks
oftast först tre till fyra år efter det första angreppet. Missbildade bin och bin
som inte kan flyga visar sig på flustret, och du kan också hitta puppor som dött
till följd av varroanymfernas utsugning och sedan släpats ut av bina.
Genombitna cellock och ett oregelbundet yngelläge med många tomma celler
är andra tecken på vad som skett. Kvalster på de vuxna bina är svåra att
upptäcka. Om parasiternas antal är mycket stort, kan du händelsevis få se
någon av dem på ett ambi.
Trakékvalster
Trakékvalster är ett mikroskopiskt spindeldjur, Acarapis woodi, som lever
inne i binas andningsrör i mellankroppen. Symptom på trakékvalster syns i
första hand på våren efter rensningsflygningen. Marken framför kuporna kan
då vara täckt av krypande och hoppande bin som inte kan flyga. Liknande
symptom förekommer emellertid även vid andra bisjukdomar. För att
fastställa om det är trakékvalster eller inte krävs en mikroskopisk
undersökning.
Andra anmälningspliktiga bisjukdomar/parasiter:
• Lilla kupskalbaggen
• Tropilaelaps kvalster
• Europeisk yngelröta.

Vid eventuella frågor, kontakta Petra Varenhed mail.  blekingebiodlardistriktz@gmail.com      mob. 070-2354153

 

Karlskrona

Petra Varenhed
Klakebäcksvägen 27
373 73 Jämjö
Mob. 070-235 41 53

Yvonne Engman
Grettlinge 56, 37378 Fågelmara
tel 0708-989226

Kjell Karlsson, Persborgsvägen 6, 370 42 Torhamn
0455-513 45

Bräkne Hoby
Lena Kransberg, Folkets Husvägen 22, 372 61 Bräkne Hoby
0457-804 03
070-938 54 55

 

Karlshamn, Asarum, Mörrum-Elleholm, Ringamåla
Hazim Muracevic, Björkvägen 6, 293 42 Olofström

0454-91987
0707-351229

Olofström
Hazim Muracevic, Björkvägen 6, 293 42 Olofström
0454-91987
0707-351229

Sölvesborg
Helena Anker Book, Munters väg 5, 294 76 Sölvesborg
0456-316 12
0735-431612

Gunilla Ståål,   Södergatan 28,  294 31 Sölvesborg                                                                                                            070-5720170