Välkommen till Blekinge biodlardistrikt

                 

 

Foto: Anders Görnebrand

Välkommen till Sveriges trädgård! Blekinge biodlardistrikt består av sju lokalföreningar. Är du intresserad av att veta mer om biodling kan du ta kontakt med din närmaste förening. Se under Blekinges biodlareföreningar

Nyheter; Senaste årsmötes protokoll finns under Årsmötesprotokoll. OBS! Konstituerande mötesprotokoll finns under årsmötesprotokollet!

                                                  Foto: Anders Görnebrand