Välkommen till Blekinge biodlardistrikt

Foto: Åke H. Nilsson

Välkommen till Sveriges trädgård! Blekinge biodlardistrikt består av sju lokalföreningar. Är du intresserad av att veta mer om biodling kan du ta kontakt med din närmaste förening.

*Nytt; Senaste protokoll från styrelsemöte. Planerade möten 2020

Bilder från Distriktets bussresa till Bornholm 2019.


Första stoppet gjordes hos Linas med binas. Hon berättade om sin verksamhet.

Här visar hon slungrummet

I sin butik berättade hon att andelsbiodling är populärt

Efter båtresa med lunch så träffade vi Axel Jörgensen som visade oss en bigård utanför Rönne

Det bjöds på god fika och honungssnaps

Karen, (till höger) har tillsammans med Thomas gjort ett bra jobb med arrangemanget

Mycket snälla bin i bigården, då ingen blev stucken.
Sammanfattningsvis en trevlig resa med många nya intryck att ta med sig hem.