Välkommen till Blekinge biodlardistrikt

Foto: Åke H. Nilsson

Välkommen till Sveriges trädgård! Blekinge biodlardistrikt består av sju lokalföreningar. Är du intresserad av att veta mer om biodling kan du ta kontakt med din närmaste förening. Se under Blekinges biodlareföreningar

*Nytt; Protokoll från senaste styrelsemöte

Kallelsen till årsmötet ser man om man klickar på evenemang och där årsmöte